Search This Blog

Laman

Hijau Bumiku, Terjaga Hutanku

Hutan Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian paru-paru dunia. Data dari dinas Kehutanan terdapat 1,25 juta hektar huta...